It seams that you haven't connected with your Twitter account
8 December, 2023
PočetnaDizanje tegova

Održava se 28.11.2021. godine u sali na stadionu ''Partizan'' (Humska br1, Beograd) sa početkom u 12 časova. Otvaranje takmičenja je planirano za 11:45. Ove