JOVOVIĆ UČESTVOVAO U RADU KOMISIJA BEC

Last Updated: 23/01/2018Autor

BADMINTON

Radomir Jovović, predsednik Upravnog odbora Badminton saveza Srbije i potpredsednik Balkanske badminton asocijacije, proteklog vikenda je boravio u Kopenhagenu, gde su održani tradicionalni januarski sastanci komisija Evropske badminton konfederacije (BEC).

Kao član Komisije za razvoj članica i Komisije sport za sve, u novom mandatu od 2017. do 2019. godine, Jovović je uzeo aktivno učešće u radu istih. Sastancima su prisustvovali i predsednik BEC Gregori Verporten, Andrej Antropov, Žoao Matoš i Murat Ozmekik, potpredsednici kontinentalne federacije, Brajan Agerbak, generalni sekretar, članovi borda direktora i komisija BEC.

Pored uobičajene analize rada i formiranja izveštaja o radu komisija odn. donošenja izmena i dopuna strateških planova, ciljeva i indikatora uspeha i budžeta za naredni period, posebna pažnja je Komisije za razvoj članica posvećena je primeni i daljoj razradi nedavno pokrenutog razvojnog BASIS programa koji obuhvata učešće članova nacionalnih badminton saveza u organizaciji međunarodnih takmičenja, praksu i sticanje znanja i iskustava kroz višemesečni rad u Evropskoj badminton konfederaciji, pripremu i realizaciju kurseva Svetske akademije sporta i Svetske badminton federacije, zvanične posete evropskih zvaničnika članica BEC, volonterski razvojni program, pripremi Foruma BEC članica koji će biti održan u aprilu ove godine i dr. Akcenat rada Komisije sport za sve je bio na daljoj uspešnoj primeni Shuttle Time projekta širom Evrope, podršci sertifikovane edukacije trenera nivoa 1 i 2 i usklađivanja sa nacionalnim oblicima usavršavanja, organizaciji tradicionalne Letnje škole BEC za takmičare i trenere, realizaciji 12 regionalnih projekata, pružanju podrške manje razvijenim članicama, opredeljivanju budžeta za 2018. godinu i sl. U zvaničnom izveštaju Komisije sport za sve je istaknuto i da je Srbija uspešno započela zvaničnu primenu projekta razvoja školskog badmintona – Shuttle Time.

Tokom radnog sastanka Radomira Jovovića sa Andrejom Poharom, predsednikom Komisije za komunikaciju i medije i Rasmusom Bahom, menadžerom za komunikacije BEC, potvrđeno je učešće Badminton saveza Srbije u novom evropskom projektu razvoja društvenih medija u 2018. godini. Predsednik UO BASS je boravak u Danskoj iskoristio i za predstavljanje formiranog Nacionalnog badminton centra u Beogradu i promociju jednog od najvećih evropskih turnira za mlade – Serbian U17 & Youth International Novi Sad 2018.

Vlada Republike Srbije – Ministarstvo omladine i sporta obezbeđivanjem neophodnih finansijskih sredstava doprinelo je u značajnoj meri učešću Radomira Jovovića u radu Komisije za razvoj članica i Komisije sport za sve Evropske badminton konfederacije u Danskoj.