РЕДОВНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

Last Updated: 11/10/2022AutorTags: , ,

РЕДОВНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ОДРЖАЋЕ СЕ 13. ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 13:00 ЧАСОВА, У ПРОСТОРИЈАМА ВЕЛИКЕ САЛЕ У ХАЛИ 4 БЕОГРАДСКОГ САЈМА (МОЛИМО ДЕЛЕГАТЕ ДА СВОЈ ДОЛАЗАК ПЛАНИРАЈУ ДО 12:30 ЧАСОВА РАДИ ЕВИДЕНТИРАЊА. СА СОБОМ ПОНЕТИ ОВЕРЕНО ПУНОМОЋЈЕ).

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1.Избор радних тела Скупштине

1.1.    Радног председништва

1.2.    Верификационе комисије

1.3.    Изборне комисије

1.4.    Записничара и два оверивача записника

  1. Извештај верификационе комисије
  2. Разматрање и усвајање Записника са редовне седнице Скупштине ССАБ одржане електронским путем преко званичних мејл адреса Савеза и чланова Савеза, у периоду од 21. фебруара 2022. године у 8:00ч до 23. фебруара 2022. године у 14:00ч.
  3. Усвајање финансијског извештаја Спортског савеза Београда за период 01.01.-30.09.2022. године
  4. Утврђивање листе кандидата за председника ССАБ
  5. Расправа о предложеним кандидатима за председника ССАБ за предстојећи четворогодишњи мандатни период (представљање програма кандидата и дискусија)
  6. Избор председника Савеза
  7. Избор чланова Извршног одбора Савеза
  8. Избор чланова Надзорног одбора Савеза
  9. Избор Генералног секретара Савеза
  10. Текућа питања