It seams that you haven't connected with your Twitter account
27 March, 2023
PočetnaIstaknute vestiРЕДОВНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

РЕДОВНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

РЕДОВНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ОДРЖАЋЕ СЕ 13. ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 13:00 ЧАСОВА, У ПРОСТОРИЈАМА ВЕЛИКЕ САЛЕ У ХАЛИ 4 БЕОГРАДСКОГ САЈМА (МОЛИМО ДЕЛЕГАТЕ ДА СВОЈ ДОЛАЗАК ПЛАНИРАЈУ ДО 12:30 ЧАСОВА РАДИ ЕВИДЕНТИРАЊА. СА СОБОМ ПОНЕТИ ОВЕРЕНО ПУНОМОЋЈЕ).

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1.Избор радних тела Скупштине

1.1.    Радног председништва

1.2.    Верификационе комисије

1.3.    Изборне комисије

1.4.    Записничара и два оверивача записника

  1. Извештај верификационе комисије
  2. Разматрање и усвајање Записника са редовне седнице Скупштине ССАБ одржане електронским путем преко званичних мејл адреса Савеза и чланова Савеза, у периоду од 21. фебруара 2022. године у 8:00ч до 23. фебруара 2022. године у 14:00ч.
  3. Усвајање финансијског извештаја Спортског савеза Београда за период 01.01.-30.09.2022. године
  4. Утврђивање листе кандидата за председника ССАБ
  5. Расправа о предложеним кандидатима за председника ССАБ за предстојећи четворогодишњи мандатни период (представљање програма кандидата и дискусија)
  6. Избор председника Савеза
  7. Избор чланова Извршног одбора Савеза
  8. Избор чланова Надзорног одбора Савеза
  9. Избор Генералног секретара Савеза
  10. Текућа питања