ОДРЖАНА XXVIII СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

Last Updated: 10/02/2022AutorTags:

Дана 09.02.2022. одржана је XXVIII седница Извршног одбора Спортског савеза Београда, којој је присуствовало 7 чланова Извршног одбора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седници су присуствовали:

председник Драган Томашевић, потпредседник Младен Кецман, проф. Горан Касум, Никола Стојић, Ивана Лукић, Владан Главоњић, Зорана Оборина, Радослав Новаковић,

Одсутни: Петар Ђукић, Светозар Станковић

 

Такође присутни:

Никола Пенић, генерални секретар,

Седницом је председавао председник Драган Томашевић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Све предложене одлуке су једногласно усвојене.