Искључен Универзитетски спортски савез Београда из чланства ССАБ

Last Updated: 22/04/2021AutorTags: ,

Дана 22.04.2021. одржана је XXII седница Извршног одбора Спортског савеза Београда, којој је присуствовало 9 чланова Извршног одбора.

Све тачке Дневног реда су усвојене једногласно осим 2. тачке Дневног реда – Oдлука о искључењу Универзитетског спортског савеза Београда из чланства ССАБ. Од тога, 8 чланова је гласало ЗА а један члан – проф. др Владимир Копривица је гласао ПРОТИВ.  Седници Извршног одбора присуствовали су и чланови Kомисије за жалбе – председник Никола Јанић и потпредседница Милена Лучић.

 

Након излагања по другој тачки дневног реда данашње седнице, проф. др Владимир Копривица je поднео оставку на место члана Извршног одбора ССАБ.

 

 

 

 

 

 

 

Седницом је председавао председник савеза мр Драган Томасевић.